CATESP

MATERIAL D’ESTUDI

NOVA EDICIÓ
LOMLOE

Periòdicament revisem i renovem el nostre material d'estudi per a assegurar-te la millor preparació per a cadascuna de les proves. Enguany, posem a la teva disposició la Nova Edició LOMLOE, en la qual s'incorporen els canvis que comportarà, incloent formació específica per al Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030, i a l'última convocatòria de la teva especialitat.

Nova Edició LOMLOE
Material d'estudi ajustat a la LOMLOE i als canvis normatius. Elaborat per experts de la teva especialitat sota la supervisió del nostre Departament Editorial, per garantir la seva qualitat. Models d'unitats didàctiques i programació en català, excepte per a Anglès (en anglès) i Llengua Castellana i Literatura (en castellà).

Garantia d'actualització gratuïta
Si durant el curs es produeixen canvis en la normativa, en la convocatòria o en qualsevol altre aspecte que afecti la teva preparació, tindràs accés a través del Campus online i sense cost addicional a les actualitzacions que es realitzin en el material.

UNITAT DIDÀCTICA I PROGRAMACIÓ

A CEN fa mesos que estem preparant els nous materials d'estudi perquè s'ajustin, tant a la nova normativa curricular (LOMLOE), com a la nova definició de les proves (3 vies proposades pel nou Decret d'accés a la funció pública).

En general, l'esforç s'ha dirigit a investigar i analitzar els nous elements del currículum i el nou enfocament metodològic per tal de dissenyar els millors materials per preparar les proves de l'oposició.
 

PRÀCTIC

Col·lecció de supòsits pràctics, que aborden totes les temàtiques o les subdisciplines de cada especialitat. Depenent de l'especialitat, també pots disposar d'altres materials de suport.

CARACTERÍSTIQUES

Supòsits pràctics, ajustats a les característiques de convocatòries anteriors i específics de cada especialitat.

Es faciliten materials de suport: manuals de procediments, guies per resoldre els casos pràctics, legislació, etcètera (depenent de les especialitats, el material pot variar).

TEMARI

Temes propis, elaborats per equips de professionals de cada disciplina i especialitat. Comprèn el desenvolupament dels temes del programa oficial elaborats amb una perspectiva didàctica i actual que afavoreix l'estudi.

CARACTERÍSTIQUES

Els continguts es presenten ajustats al Temari oficial.

En molts casos els temes contenen, a més, un resum de continguts, una bibliografia i una bibliografia web.

Estan agrupats en blocs temàtics, la qual cosa afavoreix la preparació dels Pràctics, que es treballen al mateix temps.

Revisats i actualitzats anualment pel nostre departament d'edició.

El material es lliura en format imprès i es dona accés a la versió digital (al Campus online) perquè es pugui consultar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Dona el primer pas
per a aconseguir la teva plaça de Professor/a a Catalunya