CATESP

MATERIAL D’ESTUDI

MESTRES
CATALUNYA 2023

Periòdicament revisem i renovem el nostre material d'estudi per a assegurar-te la millor preparació per a cadascuna de les proves. A més, ho treballem en el seu conjunt per a lliurar-te'l complet abans del començament del curs i que puguis organitzar millor el teu estudi, sense haver d'esperar a rebre'l mes a mes.

Material d'estudi específic de Catalunya
Basat en el context i la normativa catalana. Elaborat per experts de la teva especialitat sota la supervisió del nostre Departament Editorial, per a garantir la seva qualitat. El Temari, la Prova pràctica, la Programació i la Unitat didàctica es lliuren en català.

Garantia d'actualització gratuïta
Si durant el curs es produeixen canvis en la normativa, en la convocatòria o en qualsevol altre aspecte que afecti la teva preparació, tindràs accés a través del Campus online i sense cost addicional a les actualitzacions que es realitzin en el material.

PROGRAMACIÓ I UNITATS DIDÀCTIQUES

Programació completament desenvolupada, nombre d'unitats sol·licitat a l'última convocatòria, amb els elements curriculars propis de cada especialitat a Catalunya. Guies per elaborar una Programació i per elaborar una Unitat didàctica, respectivament.

CARACTERÍSTIQUES

Model de Programació didàctica completa per a un curs i un àmbit: una Programació específica de Catalunya, amb les característiques, els elements i la terminologia pròpies.

Guia per elaborar una Programació didàctica on s'explica, pas a pas, com s'elabora el document de la Programació perquè puguis treballar-lo i personalitzar-lo amb els coneixements necessaris.

Unitats didàctiques descrites a la Programació, seqüenciades i amb els elements curriculars específics.

Guia per elaborar una unitat didàctica on s'explica, pas a pas, com s'elabora, perquè puguis treballar-la i personalitzar-la amb els coneixements necessaris.

Banc de Programacions didàctiques reals d'antics alumnes que van aprovar amb CEN i recursos múltiples per enriquir la Programació personal, a més de les orientacions necessàries per enfrontar-te a la part oral d'aquests exercicis.

PRÀCTIC

Col·lecció de supòsits pràctics, que aborden diferents situacions d'aprenentatge que es poden donar a l'aula. Depenent de l'especialitat, també disposes d'altres materials de suport.

CARACTERÍSTIQUES

Supòsits pràctics ajustats a les característiques de convocatòries anteriors i específics de cada especialitat.

Es faciliten materials de suport: manuals de procediments, guies per resoldre els casos pràctics, orientacions per a la resposta a l'alumnat amb NESE, legislació, etc. (depenent de les especialitats, el material pot variar).

TEMARI

Temes propis, elaborats per equips de professionals de cada disciplina i especialitat. Comprèn el desenvolupament dels temes del programa oficial elaborats amb una perspectiva didàctica i actual que afavoreix l'estudi.

CARACTERÍSTIQUES

Els continguts es presenten ajustats al Temari oficial.

En molts casos els temes contenen, a més, un resum de continguts, una bibliografia i una bibliografia web.

Estan agrupats en blocs temàtics, la qual cosa afavoreix la preparació dels Pràctics, que es treballen al mateix temps.

Revisats i actualitzats anualment pel nostre departament d'edició.

El material es lliura en format imprès i es dona accés a la versió digital (al Campus online) perquè es pugui consultar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Dona el primer pas
per a aconseguir la teva plaça de Mestre/a a Catalunya