CATESP

CONVOCATÒRIA
CATALUNYA SECUNDÀRIA 2023

Convocades més de 9.500 places de Secundària

Estat de les convocatòries: Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses


06/06/2023 ÚLTIMA HORA!

Està prevista la publicació de la composició dels tribunals a l'eTauler el 6 de juny de 2023.

Veure nota del Departament


30/03/2023

Les oposicions docents seran el divendres 30 de juny (presentació dels aspirants). Hi haurà 300 tribunals. El dissabte 1 i diumenge 2 de juliol proves escrites.

Veure notícia del Departament


28/03/2023

Consulta la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició d'estabilització.
Termini presentació de reclamacions: del 29 de març al 13 d'abril de 2023.

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses - Catalunya


06/03/2023

Publicada la informació sobre la normativa d'ordenació curricular que podeu fer servir per la UD o situació d'aprenentatge. Podeu fer servir qualsevol dels 2 currículums per qualsevol curs.

Currículums a utilizar per a cada cos - Catalunya


30/12/2022

Publicada al DOGC la Convocatòria d'oposicions de l'any 2024 amb 2.174 places docents de reposició.
Hi ha 1.110 places per al cos de Secundària.
Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. 
El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2024.

Convocatòria de Secundària 2024 - Catalunya


27/12/2022

Publicada al DOGC la Convocatòria d'oposicions de l'any 2023 amb 14.238 places docents d'estabilització.
Hi ha 8.489 places per al cos de Secundària.
Termini de sol·licituds: des del 16 de gener fins al 10 de febrer, ambdós inclosos.
El procediment selectiu s'iniciarà a partir de juni de 2023.

Convocatòria de Secundària 2023 - Catalunya


14/12/2022

La pròxima convocatòria d'oposicions corresponents a la taxa de reposició (els exàmens de la qual se celebraran al juny del 2024) comptarà amb 2.174 places docents, 1.110 d'elles destinades al cos de Secundrària.
El termini de presentació de sol·licituds previst serà des del 13 de novembre fins al 12 de desembre de 2023, tots dos inclosos.

Veure notícia de secundaria.info


14/12/2022

Catalunya convocarà 8.697 places d'estabilització per a Secundària en les pròximes oposicions del 2023 (ja pots consultar a la nostra taula el desglossament de places per especialitat).
Entre els canvis que apareixen en el segon esborrany de la convocatòria, es detalla que finalment l'aspirant haurà de presentar per escrit una Unitat Didàctica a la seva elecció i fer-ne la defensa (no serà un exercici pràctic com apuntava el primer esborrany).
Més endavant els aspirants seran convocats per a l'exposició i defensa d'aquesta UD (30 minuts de preparació i 15 minuts d'exposició oral)

Veure notícia de sindicat.net


25/11/2022

El Departament ha actualitzat el calendari previst per al procés selectiu d'estabilització.
La Convocatòria es publicarà al desembre i les proves del concurs oposició s'iniciaran al juny de 2023.

Nota del Departament d'Educació - Catalunya


09/11/2022

Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs de mèrits 2022

Nota del Departament d'Educació - Catalunya


31/10/2022

El Departament d'Educació retarda la publicació de la llista provisional de docents amb plaça en el concurs de mèrits i publica els temaris en llengua catalana dels pròxims processos selectius.

Nota del Departament d'Educació - Catalunya

Publicació dels temaris en llengua catalana - Catalunya


05/09/2022

Publicada al DOGC la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés en la funció pública docent.
Hi ha 6.285 places per a Professors d'ensenyament secundari.
Termini d'instàncies: des del 6 de setembre fins al 3 d'octubre..

Convocatòria Extraordinària del Concurs de Mèrits - Catalunya


18/07/2022

La Generalitat ha publicat a la seva pàgina web tots els detalls dels processos selectius fins al 2024. Es confirma que hi haurà oposicions per a tots els cossos docents en cadascuna de les vies d'accés. Aquestes són les dates estimades de publicació de les convocatòries i començament de proves:

Veure tota la informació del Departament d'Educació de Catalunya


25/05/2022

La Generalitat de Catalunya publica al DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 d'estabilització docent.

Oferta d'Ocupació Pública 2022 - Catalunya


23/12/2021

Publicada al DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2021 de Catalunya amb 897 places destinades a Professors d'Ensenyament Secundari. Es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2021 - Catalunya


11/12/2020

Catalunya publica al DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2020 de 3.152 places docents per a l'estabilització i reposició de les plantilles de professorat. S'aproven 1.501 places destinades a Professors d'Ensenyament Secundari que es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2020 - Catalunya


FES EL PRIMER PAS
PER ACONSEGUIR LA TEVA PLAÇA DE PROFESSOR/A A CATALUNYA


PLACES 2023-2024
  2023 2024   2023 2024
Administració d'empreses 90 9 Matemàtiques 779 118
Alemany 38 4 Música 201 42
Anàlisi i Química Ind. 34   Oficina de Proj. de Const. 4 1
Assessoria i Processos d'imatge... 16 2 Oficina de Proj. de Fabr. Mec. 1  
Biologia i Geologia 482 43 Op. d'Eq. d'Elab. Prod. Alim.. 5 2
Const. Civils i Edif. 3   Operacions de Processos 3  
Dibuix 326 39 Op. i Eq. de Prod. Agraria 13  
Economia 161 17 Org. i Gestió Comercial 87 4
Ed. Física 495 112 Org. i Pro. de Mmt. Vehicles 24 5
Equipos Electrónicos 11 5 Org. i Proj. Fabricació Mec. 24  
Filosofia 179 16 Org. i Proj. de Sist. Energ. 6 2
Física i Química 505 31 Orientació Educativa 604 54
FOL 117   Proced. Diag. Clínic i Prod. 24  
Francès 169 27 Procediments Sanitaris 117  
Geografia i Història 641 36 Processos Comercials 96 8
Grec 22 6 Proc. de Gestió Admin. 140 26
Hosteleria i Turisme 3   Proc. Diag. Clínics i Prod.. 11  
Informàtica 124 22 Proc. Indústria Alimentària 10  
Anglés 671 176 Proc. i Mitjans Comunicació 4  
Inst. i Eq. de Criança i Cult.  1   Proc. i Prod. d'AAGG 6  
Inst. i Mmt. Eq. Tèrmics 8 3 Proc. i Prod. de Fusta... 2 2
Inst. Electrotècniques 68 15 Proc. i Prod. de Tèxtil... 4  
Intervenció Sociocomunitària 15   Proc. Sanitaris 48 8
Italià 2   Serveis a la Comunitat 35  
Laboratori 6   Sist. Electrònics 14 2
Llatí 66 10 Sist. Electrotècn. i Auto. 37 9
Llengua Cast. i Literatura 538 64 Sist. i App. Informàtiques 95 38
Llengua Cat. i Literatura 657 44 Tècn. i Prod. d'Imatge... 11 7
      Tecnologia 636 101
TOTAL 8.489 1.110

CONVOCATÒRIES ANTERIORS
SECUNDÀRIA CATALUNYA

Especialitats 2020
2019
2018
Administració d'empreses   77  
Alemany 20    
Anàlisi i química industrial   30  
Assessoria i processos d'imatge personal   24  
Biologia i Geologia 402   121
Dibuix 191   66
Economia 92   35
Educació Física 280   81
Filosofia 100   33
Física i Química 319   111
Formació i orientació laboral   91  
Francès 75   25
Geografia i Història 512   163
Grec 17    
Hosteleria i Turisme   24  
Informàtica   139  
Inglés 535   201
Intervenció Sociocomunitària   87  
Llatí 42    
Llengua Castellana i Literatura 456   171
Llengua Catalana i Literatura 445   136
Matemàtiques 597   223
Música 97   25
Organització i gestió comercial   73  
Organització i processos de manteniment de vehicles   24  
Organització i projectes de fabricació mecànica   26  
Organització i projectes de sistemes energètics   8  
Orientació Educativa 377   107
Processos en la indústria alimentària   11  
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics   30  
Processos i mitjans de comunicació   11  
Processos de producció agrària   16  
Processos i productes d'arts gràfiques   10  
Processos sanitaris   42  
Sistemes electrònics   8  
Sistemes electrotècnics i automàtics   28  
Tecnologia 335   104
TOTAL 4.892 759 1.602