CATESP

CONVOCATÒRIA
CATALUNYA SECUNDÀRIA 2022 - 2023

Més de 16.000 places per a Secundària fins al 2024

Estat de la convocatòria: Publicació al Novembre


05/09/2022

Publicada al DOGC la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés en la funció pública docent.
Hi ha 6.285 places per a Professors d'ensenyament secundari.
Termini d'instàncies: des del 6 de setembre fins al 3 d'octubre..

Convocatòria Extraordinària del Concurs de Mèrits - Catalunya


18/07/2022

La Generalitat ha publicat a la seva pàgina web tots els detalls dels processos selectius fins al 2024. Es confirma que hi haurà oposicions per a tots els cossos docents en cadascuna de les vies d'accés. Aquestes són les dates estimades de publicació de les convocatòries i començament de proves:

Veure tota la informació del Departament d'Educació de Catalunya


25/05/2022

La Generalitat de Catalunya publica al DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 d'estabilització docent.

Oferta d'Ocupació Pública 2022 - Catalunya


13/05/2022

La Generalitat publica a la seva pàgina web el desglossament de places per cos de les 27.433 places d'estabilització docent i confirma que hi haurà un altre procés ordinari de concurs oposició amb 2.174 places.

  • Concurs excepcional de mèrits amb 12.504 places (6.615 places per a Secundària).
  • Concurs oposició amb proves no eliminatòries: 14.593 places de les quals 9.035 estaran destinades a Secundària..
  • Concurs oposició ordinari (proves eliminatòries): 2.174 places.

Veure nota del Departament d'Educació


25/04/2022

La Generalitat i sindicats negocien les pròximes ofertes públiques docents. Segons l'última taula sectorial, fins a 2024 es convocarien unes 30.000 places docents (17.399 places d'estabilització i altres 11.366 de reposició per a interins a les quals se'ls sumarien 1.012 places d'estabilització de personal laboral temporal): Per a personal interí:

  • 9.889 places d'estabilització que es convocarien per concurs de mèrits.
  • 7.510 places d'estabilització a través del nou sistema de concurs oposició.
  • 11.366 places de reposició/nova creació a convocar pel tradicional sistema de concurs oposició (totes les proves)
A més, quedarien unes altres 5.945 places per a futures ofertes públiques a partir de 2024.

Veure notícia de CCOO CAT


19/01/2022

El Departament d'Educació publica una actualització de la nota informativa i aclareix que “les pròximes convocatòries quedaran supeditades al què determini la modificació del Reial decret 276/2007".

Veure nota del Departament d'Educació


23/12/2021

Publicada en el DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2021 de Catalunya amb 897 places destinades a Professors d'Ensenyament Secundari. Es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2021 - Catalunya


22/12/2021

El Departament publica una nota informativa sobre el desenvolupament de les pròximes oposicions docents. El calendari previst queda supeditat a la modificació del Reial decret 276/2007, del 23 de febrer.

Veure nota del Departament d'Educació


27/04/2021

Publicat en el DOGC el llistat d'opositors que han obtingut la seva plaça en les oposicions 2020-2021. Enhorabona!

DOGC del 27 d'abril


12/02/2021

La Generalitat ha actualitzat els exemples d'enunciats dels supòsits pràctics de la 2ª prova per al cos de Secundària

Veure exemples


11/01/2021

El Departament d'Educació proposa convocar 4.202 places per a Professors de Secundària en les oposicions docents de 2022.

Veure noticia completa en cen.edu


11/12/2020

Catalunya publica en el DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2020 de 3.152 places docents per a l'estabilització i reposició de les plantilles de professorat. S'aproven 1.501 places destinades a Professors d'Ensenyament Secundari que es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2020 - Catalunya


FES EL PRIMER PAS
PER ACONSEGUIR LA TEVA PLAÇA DE PROFESSOR/A A CATALUNYANOU TEMA EDICIÓ LOMLOE
Orientació Educativa, Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura, Biologia i Geologia, Matemàtiques, Física i Química, Anglès i Tecnologia per a les Oposicions de Secundària 2023.CLAUS PER A L'ELABORACIÓ DEL TEMA
Un document imprescindible en la teva preparació.


CONVOCATÒRIES ANTERIORS
SECUNDÀRIA CATALUNYA

Especialitats 2020
2019
2018
Administració d'empreses   77  
Alemany 20    
Anàlisi i química industrial   30  
Assessoria i processos d'imatge personal   24  
Biologia i Geologia 402   121
Dibuix 191   66
Economia 92   35
Educació Física 280   81
Filosofia 100   33
Física i Química 319   111
Formació i orientació laboral   91  
Francès 75   25
Geografia i Història 512   163
Grec 17    
Hosteleria i Turisme   24  
Informàtica   139  
Inglés 535   201
Intervenció Sociocomunitària   87  
Llatí 42    
Llengua Castellana i Literatura 456   171
Llengua Catalana i Literatura 445   136
Matemàtiques 597   223
Música 97   25
Organització i gestió comercial   73  
Organització i processos de manteniment de vehicles   24  
Organització i projectes de fabricació mecànica   26  
Organització i projectes de sistemes energètics   8  
Orientació Educativa 377   107
Processos en la indústria alimentària   11  
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics   30  
Processos i mitjans de comunicació   11  
Processos de producció agrària   16  
Processos i productes d'arts gràfiques   10  
Processos sanitaris   42  
Sistemes electrònics   8  
Sistemes electrotècnics i automàtics   28  
Tecnologia 335   104
TOTAL 4.892 759 1.602