CATESP

CONVOCATÒRIA
CATALUNYA SECUNDÀRIA 2022 - 2023

En negociació 30.000 places docents.

Estat de la convocatòria: PENDENT DEL NOU REIAL DECRET


25/04/2022 ÚLTIMA HORA!

La Generalitat i sindicats negocien les pròximes ofertes públiques docents. Segons l'última taula sectorial, fins a 2024 es convocarien unes 30.000 places docents (17.399 places d'estabilització i altres 11.366 de reposició per a interins a les quals se'ls sumarien 1.012 places d'estabilització de personal laboral temporal): Per a personal interí:

  • 9.889 places d'estabilització que es convocarien per concurs de mèrits.
  • 7.510 places d'estabilització a través del nou sistema de concurs oposició.
  • 11.366 places de reposició/nova creació a convocar pel tradicional sistema de concurs oposició (totes les proves)
A més, quedarien unes altres 5.945 places per a futures ofertes públiques a partir de 2024.

[ Veure notícia de CCOO CAT]


19/01/2022

El Departament d'Educació publica una actualització de la nota informativa i aclareix que “les pròximes convocatòries quedaran supeditades al què determini la modificació del Reial decret 276/2007".

[ Veure nota del Departament d'Educació ]


23/12/2021

Publicada en el DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2021 de Catalunya amb 897 places destinades a Professors d'Ensenyament Secundari. Es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2021 - Catalunya


22/12/2021

El Departament publica una nota informativa sobre el desenvolupament de les pròximes oposicions docents. El calendari previst queda supeditat a la modificació del Reial decret 276/2007, del 23 de febrer.

[ Veure nota del Departament d'Educació ]


27/04/2021

Publicat en el DOGC el llistat d'opositors que han obtingut la seva plaça en les oposicions 2020-2021. Enhorabona!

DOGC del 27 d'abril


12/02/2021

La Generalitat ha actualitzat els exemples d'enunciats dels supòsits pràctics de la 2ª prova per al cos de Secundària

[ Veure exemples ]


11/01/2021

El Departament d'Educació proposa convocar 4.202 places per a Professors de Secundària en les oposicions docents de 2022.

[ Veure noticia completa en cen.edu ]


11/12/2020

Catalunya publica en el DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2020 de 3.152 places docents per a l'estabilització i reposició de les plantilles de professorat. S'aproven 1.501 places destinades a Professors d'Ensenyament Secundari que es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2020 - Catalunya


FES EL PRIMER PAS
PER ACONSEGUIR LA TEVA PLAÇA DE PROFESSOR/A A CATALUNYACLAUS PER A L'ELABORACIÓ DEL TEMA
Un document imprescindible en la teva preparació.

CONVOCATÒRIES ANTERIORS
SECUNDÀRIA CATALUNYA

Especialitats 2020
2019
2018
Administració d'empreses   77  
Alemany 20    
Anàlisi i química industrial   30  
Assessoria i processos d'imatge personal   24  
Biologia i Geologia 402   121
Dibuix 191   66
Economia 92   35
Educació Física 280   81
Filosofia 100   33
Física i Química 319   111
Formació i orientació laboral   91  
Francès 75   25
Geografia i Història 512   163
Grec 17    
Hosteleria i Turisme   24  
Informàtica   139  
Inglés 535   201
Intervenció Sociocomunitària   87  
Llatí 42    
Llengua Castellana i Literatura 456   171
Llengua Catalana i Literatura 445   136
Matemàtiques 597   223
Música 97   25
Organització i gestió comercial   73  
Organització i processos de manteniment de vehicles   24  
Organització i projectes de fabricació mecànica   26  
Organització i projectes de sistemes energètics   8  
Orientació Educativa 377   107
Processos en la indústria alimentària   11  
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics   30  
Processos i mitjans de comunicació   11  
Processos de producció agrària   16  
Processos i productes d'arts gràfiques   10  
Processos sanitaris   42  
Sistemes electrònics   8  
Sistemes electrotècnics i automàtics   28  
Tecnologia 335   104
TOTAL 4.892 759 1.602