CATESP

CONVOCATÒRIA
CATALUNYA MESTRES 2023

Més de 12.000 places per a Mestres fins al 2024

Estat de la convocatòria: Publicació al novembre


05/09/2022

Publicada al DOGC la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés en la funció pública docent.
Hi ha 5.683 places per al cos de Mestres.
Termini d'instàncies: des del 6 de setembre fins al 3 d'octubre.

Convocatòria Extraordinària del Concurs de Mèrits - Catalunya


18/07/2022

La Generalitat ha publicat a la seva pàgina web tots els detalls dels processos selectius fins al 2024. Es confirma que hi haurà oposicions per a tots els cossos docents en cadascuna de les vies d'accés. Aquestes són les dates estimades de publicació de les convocatòries i començament de proves:

Veure tota la informació del Departament d'Educació de Catalunya


25/05/2022

La Generalitat de Catalunya publica al DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2022 d'estabilització docent.

Oferta d'Ocupació Pública 2022 - Catalunya


13/05/2022

La Generalitat publica a la seva pàgina web el desglossament de places per cos de les 27.433 places d'estabilització docent i confirma que hi haurà un altre procés ordinari de concurs oposició amb 2.174 places.

  • Concurs excepcional de mèrits amb 12.504 places (5.683 places per a Mestres).
  • Concurs oposició amb proves no eliminatòries: 14.593 places de les quals 5.413 estaran destinades a Mestres.
  • Concurs oposició ordinari (proves eliminatòries): 2.174 places.

Veure nota del Departament d'Educació


16/03/2022

Les escoles i instituts de Catalunya "que ho considerin oportú" podran mantenir el currículum actual el curs que ve.
El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha anunciat que presentaran un nou esborrany.

Veure notícia de ccma.cat


23/12/2021

Publicada en el DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2021 de Catalunya amb 1.206 places destinades a Mestres.
Es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2021 - Catalunya


01/12/2021

La Generalitat publica el llistat d'opositors/es que han obtingut plaça en les oposicions de Mestres del 2021.
Enhorabona a tothom!

Veure document del Departament d'Educació


11/12/2020

Catalunya publica en el DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública 2020 de 3.152 places docents per a l'estabilització i reposició de les plantilles de professorat. S'aproven 1.505 places destinades a Mestres que es podran convocar en els pròxims 3 anys.

Oferta d'Ocupació Pública 2020 - Catalunya


FES EL PRIMER PAS
ER A ACONSEGUIR LA TEVA PLAÇA DE MAESTRE/A A CATALUNYANOU TEMA EDICIÓ LOMLOE
NOU TEMA basat en la LOMLOE i en el Decret de currículum de Catalunya 2022.
Especialitats: Anglès, Infantil, Primaria i Pedagogia Terapèutica.


CONVOCATÒRIES ANTERIORS
MESTRES CATALUNYA

ESPECIALITATS 2021
2019
2018
Anglès 193 331 205
Audició i Llenguatge 43 75 58
Educació Física 124 211  
Educació Infantil 326 589  
Educació Primaria 575 1.932  
Francès   8  
Música 157 175 110
Pedagogia Terapèutica 157 283  
TOTAL 1.575 3.604 373